Poulantzas

Nicos Poulantzas

Das Foto zeigt Nicos Poulantzas.